Parafia Rzymskokatolicka

pw Przemienienia Pańskiego w Rygałówce

Akcję Katolicką przy parafii pw. Przemienia Pańskiego w Rygałówce powołał ksiądz Proboszcz Grzegorz Zwierzyński. Założycielskie Walne Zebranie Wyborcze Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej miało miejsce w styczniu 2013 roku. Prezesa Zarządu Parafialnego Oddziału mianuje biskup diecezjalny spośród dwóch lub trzech kandydatów wybranych przez Walne Zebranie, przedstawionych przez Parafialnego Asystenta Kościelnego. Dekretem Biskupa Ełckiego Jerzego Mazur z dnia 5 marca 2013 roku, pierwszym prezesem POAK przy parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Rygałówce została Pani Lucyna Bogdan.
  Obecnie działający Zarząd II Kadencji wybrany został na 4-letnią kadencję w lutym 2018 roku. Strukturę organizacyjna Akcji Katolickiej w Polsce określa Statut Akcji Katolickiej.