Parafia Rzymskokatolicka

pw Przemienienia Pańskiego w Rygałówce

  Parafia w Rygałówce została utworzona na prośbę wiernych obrządku łacińskiego, zamieszkujących na terenie niegdyś unickiej parafii rygałowskiej. Na początku I wojny światowej pop prawosławny w 1915 roku opuścił parafię w Rygalówce. Tymczasem liczba osób przechodzących z prawosławia na obrządek rzymskokatolicki wzrastała i pod koniec wojny stanowiła blisko 90%.
  Parafia rzymskokatolicka w Rygałówce została utworzona w 1919 roku. Mieszkańcy parafii, niegdyś unickiej, postanowili odtworzyć parafię, ale już nie obrządku wschodniego lecz zachodniego. Dekret erygujący parafię w Rygałówce zaginął w trakcie II wojny światowej ale w najstarszym kwestionariuszu wizytacji biskupiej z 1921 roku zaznaczono informację, że dokument, choć nie w oryginale, istnieje z datą 27 maja 1919 roku. Erekcji parafii dokonał bp Antoni Karaś, biskup diecezji augustowskiej, naznaczając na pierwszego proboszcza ks. Jakuba Kondrackiego. Proboszcz objął w posiadanie opuszczoną cerkiew, mocno zniszczoną w wyniku działań wojennych, odremontowaną prowizorycznie na potrzeby sprawowania kultu religijnego.
  Granica terytorialna parafii od 1948 roku nie uległa zmianie do obecnej chwili. Składa się z 13 wsi: Bartniki, Bohatery Nowe, Bohatery Stare, Chorużowce, Dolinczany, Jaczniki, Kopczany, Lichosielce, Lipszczany, Ponarlica, Rakowicze, Rygałówka, Siółko.

 

  Dawniej cerkiew – obecnie kościół katolicki
  Obecny kościół murowany został wybudowany jako cerkiew prawosławna parafii Rygałówka. Według źródeł prawosławnych 22 maja 1901 roku został uroczyście wmurowany kamień węgielny w fundament przyszłej cerkwi prawosławnej w Rygałówce. Cerkiew była zadedykowana „Na Cześć Wzniesienia Poczciwego i Żywotwórczego Krzyża Pańskiego”. Budowa cerkwi w Rygałówce została ukończona w krótkim czasie, bo już w październiku 1902 roku archimadryta Ewlogejm wyświęcił cerkiew.
Cerkiew przejęto do kultu katolickiego na prośbę mieszkańców w 1919 roku, dokonano erygowania parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Przemienienia pańskiego w Rygałówce. Po erekcji parafii rzymskokatolickiej świątynia nie była ponownie konsekrowana tylko została pobłogosławiona.
  Świątynia, zgodnie z tradycją prawosławną, została wzniesiona na planie krzyża greckiego, z wieżą na planie ośmiokąta, od południa wpisaną w plan korpusu, przykryta kilkoma kopułami. Wwyniku działań wojennych uległa zniszczeniu i zbezczeszczeniu przez Niemców. W 1921 roku, kiedy ministerstwo formalnie oddało cerkiew do użytku parafialnego Kościoła rzymskokatolickiego, przeorganizowano prowizorycznie świątynię, częściowo przykryto ją blachą, częściowo deskami i tak odprawiano nabożeństwa do 1927 roku.
  W 1927 roku kościół został przebudowany, wieżę frontową przebudowano z ośmiokątnej na czworokątną. Usunięto kopuły i stary dach, wybudowano nowy i pokryto blachą, dokonano reparacji uszkodzonych ścian.
  W latach 1994-1998 staraniem ks. Proboszcza Henryka Polkowskiego przeprowadzono generalny remont całej świątyni.

  Kościół jest w stylu bizantyjskim oparty na fundamentach z ciosanego kamienia w regularne bloki, murowany z cegły i kamienia, otynkowany wewnątrz i na zewnątrz. Jest to jednonawowy kościół z transeptem na rzucie krzyża greckiego z dodaną półkolistą absydą od północnego ramienia korpusu i prostokątnym przedsionkiem z wieżą na planie kwadratu, dodanym do południowego ramienia korpusu.

/za ks. Tadeusz Białous, Rygałówka. Przeszłość parafii i okolic, 2014/