Parafia Rzymskokatolicka

pw Przemienienia Pańskiego w Rygałówce

 

 

 

  Obecnym proboszczem parafii Rygałówka jest ks. Grzegorz Zwierzyński. Dnia 12 czerwca 2007 roku został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Sejneńsko-Wigierskiej w Sejnach. Obecnie pełni funkcje wicedziekana dekanatu lipskiego oraz jest dekanalnym duszpasterzem rodzin. W pracy zarówno duszpasterskiej jak i trosce o wygląd zewnętrzny parafii, ks. Proboszcz dał się poznać jako kontynuator dobrych zmian. Została odremontowana organistówka, uporządkowany i zagospodarowany pięknie ogród, wybudowana kapliczka św. Józefa w Rygałówce. Dzięki staraniom księdza Grzegorza Zwierzyńskiego wymieniono murowane ogrodzenie kościoła, a w latach 2006-2010 został przeprowadzony gruntowny remont wewnętrzny i zewnętrzny świątyni. Dodatkowo w 2008 roku dokonano remontu kaplicy na cmentarzu parafialnym. W ostatnim czasie wybudowano nowy ołtarz boczny św. Rodziny oraz ołtarz ofiarny i lektorium.


  W parafii rygałowskiej od 1919 roku, początku jej istnienia, pracowali księżą diecezjalni, najpierw diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej, później diecezji łomżyńskiej, obecnie diecezji ełckiej.

  Pierwszym proboszczem parafii był ks. Jakub Kondracki. Jako pierwszy proboszcz organizował struktury parafii. Jego staraniem w 1921roku została wybudowana nowa drewniana plebania. Po trzyletniej pracy w parafii w Rygałówce został skierowany do pracy w parafii Janówka.

ks. Jakub Kondracki
ks. Józef Janucik
ks. Antoni Kochański
ks. Stanisław Zaremba

 

  W latach 1921-1927 proboszczem parafii w Rygałówce był ks. Michał Piaszczyński. Z jego inicjatywy została wybudowana organistówka. Zainicjował pierwszy gruntowny remont świątyni. Przeniesiony do erygowanej parafii w Bali Kościelnej.

  Trzecim w kolejności proboszczem w Rygałówce był ks. Józef Borawski. Funkcję proboszcza objął 12 kwietnia 1927 roku i pełnił ją do 1 grudnia 1934 roku.

  Od 1 września 1934 roku do 1 lipca 1937 roku urząd proboszcza pełnił ks. Józef Janucik. W tym czasie z wielkim zaangażowaniem stawał w obronie parafian przed agitacją narodowców, starał się rozpowszechnić czytelnictwo prasy katolickiej.

  Ks. Józef Płoński był kolejnym proboszczem w parafii rygałowskiej. Pracował w parafii w Rygałówce od 1 lipca 1937 roku. Jego staraniem zostały wykonane piękne ołtarze drewniane. Aresztowany 20 czerwca 1943 roku i osadzony w więzieniu w Grodnie. 13 lipca 1943 roku został rozstrzelany na fortach w Naumowiczach wraz z 49 aresztowanymi, wśród których była bł. Marianna Biernacka. Na cmentarzu w Rygałówce znajduje się kamienny pomnik, postawiony ks. Józefowi Płońskiemu przez wdzięcznych parafian.

  Do zakończenia II wojny światowej nie było księdza w parafii w Rygałówce. Wpisy w księdze chrztów od października 1944 roku są opatrzone podpisem ks. Stanisław Walczuk. Funkcję pełnił niecały rok bo do 26 czerwca 1945 roku.

  Z dniem 26 czerwca 1945 roku nowym proboszczem parafii Rygałówka został ks. Antonii  Kochański, który pełnił urząd ponad 14 lat, do 25 listopada 1959 roku. Ksiądz Antonii w parafii przeprowadził remont kościoła i budynków parafialnych, zniszczonych podczas wojny. Zabezpieczył murem cmentarz i przyczynił się do wykonania nowych organów.

  25 listopada 1959 roku do parafii Rygałówka przyszedł ks. Stanisław Zaremba. Funkcję proboszcza pełnił do 20 grudnia 1967 roku. W 1963 roku zorganizował misje w parafii, które przeprowadzili ojcowie redemptoryści.

  20 kwietnia 1968 roku ks. Henryk Sadłowski został mianowany na proboszcza parafii Rygałówka. Pracował na parafii 7 lat, do 28 czerwca 1975 roku.

ks. Henryk Sadłowski
ks. Eugeniusz Płoński
ks. Henryk Polkowski

 

  Od 28 czerwca 1975 roku funkcje proboszcza przejął ks. Eugeniusz Płoński. Staraniem ks. Płońskiego i wiernych wybudowano kaplicę pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Bohaterach Starych, wyremontowano kaplicę na cmentarzu grzebalnym. Jako gorliwy kapłan zawsze śpieszył z sakramentem namaszczenia do umierających. Na parafii pracował przez 15 lat, do 29 marca 1990 roku.

  11 proboszczem w parafii Rygałówka był ks. Henryk Polkowski. Nominacje na proboszcza otrzymał 29 marca 1990 roku. Dał się poznać jako wielki budowniczy i dobry duszpasterz. Jego staraniem została wybudowana nowa plebania, gruntownie przeprowadzony remont kościoła i pięknie zagospodarowany teren przykościelny. Wylano asfalt przed kościołem, wyremontowano organistówkę i wybudowano grotę Najświętszej Maryi panny Niepokalanie Poczętej. 1 lipca 2001 roku otrzymał nominację na proboszcza w parafii pw. Trójcy Świętej w raczkach i tę funkcję pełni po dzień dzisiejszy.

/za ks. Tadeusz Białous, Rygałówka. Przeszłość parafii i okolic, 2014/